LoginTOPlist
Galerie
Svatomartinské víno ve Staré škole


Pěkně vítáme...

Studijní materiál pečlivě připraven a řádně vychlazen.

Oficiální zahájení, žáci se konečně dočkali.

Jedna z odborných přednášek na téma staročeské lidové zvyky

Čas mezi přednáškami zpříjemnilly dvě sedminy Vojtěchomoru

Zazněly i legendární písně Partyzána Kaťuša

Někteří nedisciplinovaní žáci se místo odborných přednášek začali věnovat tanci

Atmosféra strhla i jindy zdrženlivého školního fotografa...

Cíle večera byly nakonec splněny na 100%


Návrat do galerie
© Ondřej Cháb | OWEBs | ondrejchab@seznam.cz
header