LoginTOPlist
Galerie
Přestavba školy


Pitný režim na prvním místě

Náš školník na dívčích toaletách

Pod dohledem pana řídícího

Školní bufet v troskách

Sanace tělocvičny

Po řádném vydrhnutí vstup povolen pouze ve cvičkách

Nepodceňuj nebezpečí úrazu elektrickým proudem

První schůzka sdružení rodičů a přátel staré školy (SRPSŠ)

Vřelé poděkování všem, kteří se podíleli na rekonstrukci Staré Školy


Návrat do galerie
© Ondřej Cháb | OWEBs | ondrejchab@seznam.cz
header